Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych – wirtualna baza danych

  1. RD-BIJOUX stworzyło wirtualną bazę danych, która zbiera określone dane osobowe Kupujących, aby umożliwić realizację ich zamówień i adresować do nich informacje i oferty handlowe. W trakcie składania zamówienia przez nowego Użytkownika, i w założeniu, że wyrazi on na to zgodę, owa baza danych zostanie wzbogacona o informacje o charakterze osobowym, które podane zostały, by RD-BIJOUX mógło spełnić oczekiwania Użytkownika i ułatwić usługi oferowane na Stronie. Baza ta została zgłoszona do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés), zgodnie z zapisami francuskiej ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., zmienionej ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich (loi « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004).
  2. Kupujący ma prawo do wglądu, usunięcia bądź poprawienia informacji i może w związku z tym poprosić o usunięcie informacji, które go dotyczą i które nie są właściwe: samemu modyfikując dane osobowe poprzez swoje Konto Użytkownika bądź zwracając się do RD-BIJOUX z pisemną prośbą, mailowo czy też poprzez formularz kontaktowy.
  3. W zależności od opcji wybranych podczas zakładania Konta Użytkownika bądź w trakcie sprawdzania owego konta, Kupujący może wybrać i określić czy życzy sobie otrzymywać listy informacyjne (newslettery) i oferty handlowe ze strony RD-BIJOUX i/lub jego partnerów, oraz być informowanym drogą mailową o różnego rodzaju konkretnych wydarzeniach czy ofertach. Jeżeli Kupujący nie życzy sobie otrzymywać tego typu ofert, może w każdej chwili z nich zrezygnować, klikając na link widoczny w wiadomości elektronicznej bądź odznaczając opcję „otrzymywanie newsletterów” na swoim Koncie Użytkownika.
  4. RD-BIJOUX przywiązuje szczególną wagę do tego, by spełnić wszystkie oczekiwania Kupujących na Stronie. Dlatego też Strona używa plików cookies. Plik cookie ma na celu sygnalizowanie obecności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies są używane przez RD-BIJOUX wyłącznie w celu realizacji zamówień i poprawy jakości spersonalizowanej usługi, jaka proponowana jest Użytkownikowi. In addition, RD-BIJOUX relies on Shoplo Sp. z o.o. to host the website, their cookies policies extend to the users of RD-BIJOUX.

Konwencja o dowodach elektronicznych

  1. Zgodnie z rozporządzeniem francuskiego artykułu 1369-2 Kodeksu cywilnego (art. 1369-2 du Code civil), między Stronami (Kupujcym i RD-BIJOUX) zostało wyraźnie uzgodnione, że w ramach Umowy sprzedaży mogą one komunikować się ze sobą drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
  2. W celu zapewnienia poufności wymienianych wspólnie danych, zapewnione są techniczne środki bezpieczeństwa.
  3. Strony ustalają, że wymieniane pomiędzy nimi wiadomości elektroniczne są niezbitym dowodem zawartych w nich informacji i – w danych przypadkach – zobowiązań Stron, szczególnie jeśli chodzi o przekazywanie i akceptowanie zamówień oraz o zarządzanie zwrotami.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Sprzedaży, wyjściowo zapisane w języku francuskim, będą stosowane i interpretowane zgodnie z prawem francuskim. W razie sporów, Kupujący w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z RD-BIJOUX w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przeciwnym wypadku, francuskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję.